שלום רב
כעט ניתן להוריד מאזור הלקוחות עדכון עבור מערכת vBulletin 5
העדכונים הם עבור הגרסאות:
1) vBulletin 5.2.6 (גרסת התרגום היא Build 025)
2) vBulletin 5.3.0 (גרסת התרגום היא Build 026)
3) vBulletin 5.3.1 (גרסת התרגום היא Build 027)

השינויים כוללים:
1) תרגום של מספר קטן של ביטויים לעברית.
2) התאמת התרגום הישן לגרסה החדשה של המערכת.

בימים הקרובים אני מקווה לסיים את העדכון החדש, שבו אני כרגע עבד על
תרגום של כל הביטויים שמכילים את "Subscription" (מנוי) כולל ביטויים בפנל ניהול ראשי.
הגרסה המעודכנת תכלול תרגום מלא של כל 200 הביטויים של "Subscription".
בגרסה הנוכחית וגרסאות ישנות יותר יש תרגום של הביטויים הנחוצים ביותר עבור "Subscription".
(כרגע נשאר לי רק לסיים את התרגום של הביטויים בפנל ניהול ראשי)

בכבוד רב
Knikio