שלום רב
כעט ניתן להוריד מאזור הלקוחות עדכון עבור מערכת vBulletin 4
העדכונים הם עבור הגרסאות:
1) vBulletin 4.2.4 (גרסת התרגום היא Build 174)
2) vBulletin 4.2.5 (גרסת התרגום היא Build 175)

השינויים כוללים
1) תרגום של מספר קטן של ביטויים לעברית.
2) התאמת התרגום הישן לגרסה החדשה של המערכת.

בכבוד רב
Knikio