שלום רב

בסוף השבוע הזה אני מעדכן את מחיר של חידוש רישיון
המחיר המעודכן עבור חידוש רישון
vb5 עודכן ל-20 דולר
vb4 עודכן ל-10 דולר
vb3 עודכן ל-5 דולר

בכבוד רב
Knikio