knikio

יומן השינויים עבור vBulletin5

דרג את הבלוג הזה
ברוכים הבאים לבלוג של פרויקט התרגום לעברית עבור vBulletin 5.

• כאן ניתן למצוא את יומן השינויים עבור הפרויקט של התרגום לעברית עבור vBulletin 5.
• כולל מה הם השינויים בגרסה הבאה.
• באמצעות בלוג זה ניתן לעקוב אחר השינויים בין כל גרסה.
• וניתן גם לדעת מה היא גרסת התרגום אשר הכי תואמת לפורום שלכם.

יומן שינויים:

תרגום Build 022 למערכת vBulletin 5.2.3
• תרגום מלא לעברית של המערכת החדשה
vB Messenger
• המשך התרגום של ביטויים חסרים.
• מחיקה של ביטויים (תרגום) שכבר לא קיימים במערכת (ניקוי של התרגום).
• התאמה לגרסה 5.2.2.

תרגום Build 021 למערכת vBulletin 5.2.2
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.2.2.

תרגום Build 020 למערכת vBulletin 5.2.1
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.2.1.

תרגום Build 019 למערכת vBulletin 5.2.0
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.2.0.

תרגום Build 018 למערכת vBulletin 5.1.10
• המשך של התרגום.
• ניקוי התרגום.
• תיקון שגיאות בתרגום.

תרגום Build 017 למערכת vBulletin 5.1.10
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.10.

תרגום
Build 016 למערכת vBulletin 5.1.9
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.9.

תרגום Build 015 למערכת vBulletin 5.1.8
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.8.

תרגום Build 014 למערכת vBulletin 5.1.7
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.7.

תרגום
Build 013 למערכת vBulletin 5.1.6
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.6.

תרגום Build 012 למערכת vBulletin 5.1.5
• המשך של התרגום.
• ניקוי התרגום.
• תיקון שגיאות בתרגום.

תרגום Build 011 למערכת vBulletin 5.1.5
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.5.

תרגום Build 010 למערכת vBulletin 5.1.4
• המשך של התרגום.
• תיקון שגיאות בתרגום.

תרגום Build 009 למערכת vBulletin 5.1.4
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.4.

תרגום Build 008 למערכת vBulletin 5.1.3
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.3.

תרגום Build 007 למערכת vBulletin 5.1.2
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.2.

תרגום Build 006 למערכת vBulletin 5.1.1
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.1.

תרגום Build 005 למערכת vBulletin 5.1.0
• המשך של התרגום.
• ניקוי של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.1.0.

תרגום Build 004 למערכת vBulletin 5.0.5
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.0.4.

תרגום Build 003 למערכת vBulletin 5.0.4
• המשך של התרגום.
• תיקון שגיאות בתרגום.

תרגום Build 002 למערכת vBulletin 5.0.4
• המשך של התרגום.
• התאמה לגרסה 5.0.4.

תרגום
Build 001 למערכת vBulletin 5.0.3
• תרגום ראשוני של המערכת.

עודכן 01-31-2015 בשעה 10:25 AM ע"י knikio

קטגוריות
פרויקט התרגום לעברית

תגובות

Single Sign On provided by vBSSO