• אודות האתר

  אודות אתר WizCraft.co.il
  • אתר נפתח לראשונה בשנת 2011, ונפתח במתקנות המחודשת שלו בתחילת 2015.
  אתר זה איננו אתר רשמי של vBulletin וגם לא מתיימר להיות אחד כזה.
  • האתר מספק מספר של שירותים לבעלי מערכות vBulletin.
  חלקם בחינם וחלקם בתשלום.
  האתר מספק שירות תמיכה חינם בעברית עבור מערכות VB4 VB3 ו VB5.
  • תמיכה בהתקנת המערכת.
  • תמיכה בתחזוק המערכת.
  • איתור ותיקון של באגים במערכת.
  • התקנה תחזוקה של הרחבות.
  • ניתן למצוא גם מדריכים בעברית ואפילו סרטוני הדרכה.
  והכל פשוט וקל להבנה וכמובן בעברית.
  כל המדריכים באתר נוצר בלעדי עבור האתר הזה.
  וכל המדריכים נבדקו כדי לראות שאין באגים ותאימות של גרסת המערכת.
  • ניסיון בהתקנה ותחזוק של מערכת vBulletin משנת 2007.
  • מתן תמיכה לבעלי אתרים משנת 2011.
  התשלום היחידי הוא עבור תרגום לעברית של המערכות וההרחבות שלהם.
  • פרטיים נוספים ניתן למצוא במאמרים של התרגום עבור כל מערכת.
  • לפרטיים נוספים עבור התרגום של vBullein 3 לחץ כאן
  • לפרטיים נוספים עבור התרגום של vBullein 4 לחץ כאן
  • לפרטיים נוספים עבור התרגום של vBullein 5 לחץ כאן

  בכבוד רב
  Knikio
  צוות WizCraft
  Single Sign On provided by vBSSO